Uwaga! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

zamknij

Informatyka stosowana


Opis kierunku

Celem studiów na kierunku Informatyka stosowana jest potrzeba zapewnienia kadr dynamicznie rozwijającej się branży IT w Polsce Północno-Wschodniej. Bieżące trendy sprawiają, że technologie informacyjne stają się coraz ważniejszą branżą gospodarki oraz warunkują rozwój wszystkich innych dziedzin aktywności społeczno-gospodarczych. Główną potrzebą zgłaszaną przez środowiska biznesowe, oprócz zwiększenia ogólnej liczby miejsc na kierunkach informatycznych jest postulat kształcenia praktycznego, zorientowanego na najnowsze technologie oraz zaawansowane umiejętności programistyczne z uwzględnieniem kompetencji z zakresu pracy zespołowej. Z tego założenia wynikają cechy programu:

- treści podstawowe, w tym metody matematyczne i fizyczne - uwzględnione w zakresie niezbędnym do zrozumienia istoty i metod programowania,

- treści przedmiotów kierunkowych zorientowano na potrzeby przyszłych programistów,

- ścieżki specjalnościowe skoncentrowano na wykształceniu umiejętności programowania w określonych językach na poziomie zaawansowanym,

- przewidziano szereg przedmiotów kształcących kompetencje interpersonalne, z zakresu pracy zespołowej, zarządzania i przedsiębiorczości,

- w realizację przedmiotów specjalnościowych zostaną zaangażowani aktywni zawodowo programiści - doświadczeni pracownicy firm informatycznych.

Absolwent kierunku zostanie wyposażony w podstawy teoretyczne i pogłębione umiejętności praktyczne w zakresie programowania w powszechnie stosowanych językach. Zapoznany zostanie z kompetencjami społecznymi umożliwiającymi efektywną pracę w zespołach projektowych oraz będzie umiał elastycznie dopasować się do zmiennych uwarunkowań rynku, w tym rynku pracy. Opracowując koncepcję kształcenia zwrócono także uwagę na umiejętności i potrzeby związane z ciągłym uzupełnianiem wiedzy, współpracą i postawami przedsiębiorczości.

Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia Informatyka stosowana oczekuje się następujących kompetencji:

- wiedzy z zakresu matematyki i fizyki na poziomie maturalnym,

- umiejętności posługiwania się technologiami informacyjnymi na poziomie podstawowym z zakresu obsługi edytorów tekstu, tworzenia prezentacji multimedialnych, obsługi kont na portalach społecznościowych, korzystania z portali informacyjnych,

- znajomości języka angielskiego na poziomie A2/B1,

- podstawowej umiejętności opracowywania prac pisemnych i przygotowywania ustnych wystąpień.

Szczegółowe
Informacje

ul. Zwycięstwa 14/3 
15-703 Białystok
tel. (85) 652 09 97
tel. kom. 608 039 009
e-mail: dziekanat@wse.edu.pl
Zadzwoń

tel.: 85 65x xx xx pokaż
tel.: 85 65x xx xx pokaż
Napisz

Masz pytania?
wypełnij formularz kontaktowy
Wyszukaj

Wyszukaj