Uwaga! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

zamknij

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM i Higieną Pracy w organizacji:
Opis kierunku

Do kogo skierowane są studia?
Studia przeznaczone są dla osób, które w pracy zawodowej zamierzają pełnić funkcje inspektorów, starszych inspektorów oraz specjalistów, starszych specjalistów i głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach i innych organizacjach. Kierunek skierowany jest także do właścicieli przedsiębiorstw i osób zarządzających firmą, które chciałyby orientować się w aktualnych przepisać BHP.

Cel i program studiów
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat zasad zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania bhp wg PN-N18001, OHSAS 18001, BS 8800, a także audytu i certyfikacji systemów zarządzania bhp.

Ponadto w trakcie studiów zostaną omówione zagadnienia dotyczące prawnej ochrony pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, specyfiki prac służb bezpieczeństwa i higieny pracy: m.in. metody pracy, zadania i uprawnienia. Słuchacze doskonalić będą również umiejętności związane z organizacją i metodami prowadzenia szkoleń z zakresu bhp.

Wszyscy uczestnicy studiów mają możliwość bezpłatnego uzyskania certyfikatu audytora wewnętrznego w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001, wydawanego w języku polskim, niemieckim lub angielskim przez firmę TÜV Rheinland Polska - lidera na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce. Firma TÜV Rheinland Polska jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland Group, wiodącego dostawcy usług dla przemysłu na świecie.

SEMESTR I

 • Współczesne koncepcje i metody zarządzania (8h)
 • Prawna ochrona pracy w Polsce i Unii Europejskiej (12h)
 • Psychologia i socjologia pracy (8h)
 • Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy (8h)
 • Ergonomia środowiska pracy (8h)
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna (8h)
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną: PN-N-18001, BS 8800, OHSAS 18001 (8h)
 • Badanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych (8h)
 • Projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (16h)
 • Fizjologia pracy i higieny przemysłowej (8h)

SEMESTR II

 • Techniczne bezpieczeństwo pracy (8h)
 • Zasady organizacji pracy (8h)
 • Identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy. Ocena i analiza ryzyka zawodowego (12h)
 • Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy (12h)
 • Audit i certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001 (16h)
 • Organizacja i metodyka prowadzenia szkoleń z zakresu bhp (16h)
 • Służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zadania, uprawnienia, metody pracy (12h)
 • Metodologia pisania prac dyplomowych (2h)
 • Seminarium (6h)

Szczegółowe
Informacje

Pn - Pt w godz. 9:00 -15:00
ul. Zwycięstwa 14/3 - pokój 29
15-703 Białystok
tel. (85) 652 00 24
608 029 009
e-mail: podyplomowe[at]wse.edu.pl

DLA STUDENTA

Ważne informacje:
 • Łączna liczba godzin na studiach(tryb zaoczny, 2 semestry): 184h
 • Formy zajęć:  wykłady, ćwiczenia (warsztaty) i seminaria 
 • Sposób ocenienia wyników nauczania:  zaliczenia z przedmiotów, praca dyplomowa
 • Termin rozpoczęcia zajęć: październik oraz luty (lub po zebraniu się grupy)
 • Roczne czesne za studia: 3 600 zł + 100 zł wpisowego
 • Roczne czesne za studia ze zniżką: 3 240 zł + 100 zł wpisowego
Zadzwoń

tel.: 85 65x xx xx pokaż
tel.: 85 65x xx xx pokaż
Napisz

Masz pytania?
wypełnij formularz kontaktowy
Wyszukaj

Wyszukaj