Uwaga! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

zamknij

AKTUALNOŚCI

2017-05-30

Zaproszenie do publikowania w Equilibrium. Zeszyty Naukowe WSE

Uprzejmie informujemy, że w 2017 roku wznowiono wydawanie czasopisma Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku pod nazwą „Equilibrium. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku”. Czasopismo jest półrocznikiem o profilu ogólnoekonomicznym. Jego celem jest dokumentowanie dorobku naukowego (metodologicznego, przeglądowego i empirycznego) z szeroko rozumianej problematyki nauk ekonomicznych. „Equilibrium” w tłumaczeniu na język polski oznacza „równowaga”, zatem pismo publikuje teksty związane z:
- metodologią badań ekonomicznych i społecznych;
- teorią i praktyką ekonomii, organizacji i zarządzania, finansów i rachunkowości, polityki gospodarczej, społecznej i regionalnej;
- ekonomią i polityką ochrony środowiska, równowagą w gospodarowaniu zasobami naturalnymi, gospodarką przestrzenną, ochroną i kształtowaniem krajobrazu.

Teksty o objętości ok. 0,5 arkusza wydawniczego należy nadsyłać do redakcji w wersji elektronicznej. Szczegółowe wytyczne wraz z szablonem artykułu znajdują się w załączniku.
Po wstępnej ocenie formalnej i merytorycznej teksty będą przesyłane do dwóch niezależnych recenzentów, przy czym autor nie będzie znał tożsamości recenzenta i odwrotnie. Po recenzji zakończonej jednoznaczną konkluzją, komitet redakcyjny zdecyduje o przyjęciu do publikacji. Proces związany z akceptacją tekstu do druku nie powinien przekroczyć trzech miesięcy od otrzymania tekstu przez redakcję.

Czasopismo, jako wznawiane po pewnej przerwie, nie jest obecnie ujęte na listach czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Redakcja wystąpi o ocenę w najbliższym możliwym terminie. Zapraszamy do nadsyłania tekstów do najbliższego numeru do końca września 2017 r., a później do kolejnych numerów - w trybie ciągłym.
Proszę też o rozpowszechnienie informacji o możliwości publikowania w "Equilibrium" wśród wszystkich osób, które mogą być zainteresowane.

Zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów do publikowania na łamach „Equilibrium. Zeszyty Naukowe WSE”.

Redaktor naczelna prof. dr hab. Maria Teresa Łaguna
Sekretarz redakcji dr Dorota Hałaburda


Adres redakcji:
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 14/3
15-703 Białystok
e-mail: redakcja@wse.edu.pl

Pliki do pobrania:

Wytyczne dla autorów i szablon artykułu

Zadzwoń

tel.: (85) 652 00 24
tel.: (85) 652 09 97
Napisz

Masz pytania?
wypełnij formularz kontaktowy
Wyszukaj

Wyszukaj