Uwaga! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

zamknij

AKTUALNOŚĆ

2017-11-22

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem informacji

program autorski Jarosław FELIŃSKI
                                                                                                                                                                                          

© Copyright by Jarosław J. Feliński, wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Planowany termin rozpoczęcia : 24-25 lutego 2018


CZAS TRWANIA: Dwa semestry (ilość godzin 218 godzin) 

CENA: 4 200 zł + 100 zł wpisowego 

Dlaczego warto wybrać: 

Z dniem 25 maja 2018 r. obowiązkiem Kierownika jednostki organizacyjnej będzie wyznaczenie Inspektora Ochrony danych zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym UE w sprawie ochrony danych osobowych. Delegacja art. 37 ust. 5 [RODO] mówi - Inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, w tym zadań szkoleniowych
i audytowych. 

W związku z powyższym usprawiedliwionym i w pełni zasadnym ekonomicznie jest kierowanie kandydatów na specjalistyczną edukację formalną tj. podyplomowe studia o interdyscyplinarnym charakterze. Ustawodawca w polskim prawie o szkolnictwie wyższym w art. 2 pkt 10 i art. 4 określa warunki jakie należy spełnić aby uzyskać kwalifikacje w obszarach: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Powyższe efekty można jedynie osiągnąć realizując edukację formalną, która będzie łączyła:
• elementy wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych,
• informatyki stosowanej,
• psychologii z elementami pedagogiki i andragogiki,
• zasady zarządzania skomplikowanymi strukturami organizacyjnymi,
• metodologię audytu bezpieczeństwa informacji wg ISO 


Certyfikat - dla osób zainteresowanych istnieje możliwość uzyskania certyfikatu Audytora Wewnętrznego SZBI wg normy 27001* wydanego przez firmę TÜV NORD POLSKA. [* Audytor Wewnętrzny SZBI PN-ISO/IEC 27001 (- ISMS -Information Security Management System) – kurs realizowany w trakcie dodatkowego zjazdu oraz opłaty, po zgłoszeniu zapotrzebowania przez osoby zainteresowane]


Obszar studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych Osobowych ” koncentruje się na dwóch zasadniczych elementach zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji:
1. szczegółowe omówienie zmian przepisów prawa ochrony danych osobowych wg nowego RODO stosowanego od 25 maja 2018 r;
2. zdobycie określonych w Rozporządzeniu koniecznych KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ochrony informacji; problematyka bezpieczeństwa informacji i jej roli
w społeczeństwie informacyjnym jest dla wszystkich użytkowników sieci sprawą oczywistą. Głównym celem studiów jest określenie jakimi metodami, przy użyciu jakich narzędzi i technik osiągnąć po ocenie ryzyka i zagrożeń - zadawalające rezultaty skutecznej ochrony informacji w świetle standardów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Słuchacze poprzez poznawanie literatury specjalistycznej i analizy oraz oceny bieżących przypadków, zapoznani zostaną z praktycznymi zasadami zarządzania systemem bezpieczeństwem informacji w zróżnicowanych strukturach organizacyjnych.

Specjaliści do spraw zabezpieczenia danych osobowych w zasobach manualnych i technicznych są coraz częściej poszukiwani na rynku pracy zarówno w administracji publicznej jak i w przedsiębiorstwach [szczególnie w biznesie operującym danymi osobowymi klientów].


SŁUCHACZE (do kogo adresowane są studia):
Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych za organizację ochrony danych osobowych po nowelizacji Ustawy i RODO 2018, a także innych przepisów związanych [np. Ustawa o Systemie Oświaty, Ustawa SIO, Kodeks Pracy, USP, USTAWA z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci, inne przepisy]. Dodatkowo nowe przepisy Rozporządzenia Krajowe Ramy Interoperacyjności – 2012, określają konieczność podmiotu realizującego zadania publiczne, przeprowadzania corocznych audytów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Oferta edukacyjna skierowana jest do:

• kandydatów na Inspektorów Ochrony Danych Osobowych;
• administratorów zarządzających danymi osobowymi;
• osób wyznaczonych obecnie do wykonywania funkcji ABI; zastępców ABI;
• doradców i konsultantów; audytorów bezpieczeństwa informacji;
• kierowników jednostek organizacyjnych, ich zastępców;
• kierowników komórek organizacyjnych (kadry, płace, działy informatyczne, księgowość);
• kierowników komórek obsługi klientów (pacjentów/ studentów/lokatorów etc.);
• osób realizujących zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych (audytorzy).

Ukończenie studiów pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy umożliwiającej wykonywanie funkcji zarządcy [menedżera] bezpieczeństwem informacji, w obecnym stanie prawnym jako ABI oraz w przyszłym rozwiązaniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a także udzielanie porad oraz konsultacji stronom trzecim.


INFORMACJE O ZAKRESIE STUDIÓW : 

Opiekun merytoryczny: Jarosław FELIŃSKI
Kontakt: 602105852; 508608136


Zgłoszenia : podyplomowe@wse.edu.pl lub jaroslaw.felinski@gazeta.pl

Do pobrania: Program i wykładowcyZadzwoń

tel.: 85 65x xx xx pokaż
tel.: 85 65x xx xx pokaż
Napisz

Masz pytania?
wypełnij formularz kontaktowy
Wyszukaj

Wyszukaj