Uwaga! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

zamknij

AKTUALNOŚCI

2018-09-10

Dofinansowanie usług rozwojowych


Ogłoszenie o naborze nr PSFWP 2/2018 na dofinansowanie usług rozwojowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku OGŁASZA NABÓR Nr PSFWP 2/2018 na dofinansowanie usług rozwojowych

Dofinansowanie mogą uzyskać usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
Usługa rozwojowa to usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników.

Nabór dotyczy:
mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego oraz ich pracowników.

Z możliwości aplikowania o środki w ramach naboru nr PSFWP 2/2018 wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy mają i/lub mieli zawarte Umowy wsparcia z Operatorem PSF tj. Województwem Podlaskim/ Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku.

Możliwe poziomy dofinansowania:

dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika projektu (pracownika):
do 5 000 PLN
do 80% kosztów usługi rozwojowej
na osobę do 10 000 PLN
na przedsiębiorstwo do 50 000 PLN

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie w naborze: 2 400 000,00 PLN

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:
od 12.09.2018 r. od godz. 7:30 do 28.09.2018 r. do godz. 15:30.

Dodatkowe informacje można uzyskać

telefonicznie: 85/74 97 238, 85/74 97 216, 85/74 97 221
e-mailem: psfpodlasie@wup.wrotapodlasia.pl

Regulamin naboru wraz z załącznikami (komplet dokumentów rekrutacyjnych) jest dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku: wupbialystok.praca.gov.pl

Przed przystąpieniem do projektu przedsiębiorcy zainteresowani wyborem usług rozwojowych oraz informacjami na temat Bazy mogą skorzystać z konsultacji doradców zawodowych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku oraz Oddziałach Terenowych WUP w Łomży i Suwałkach. Oferujemy konsultacje z doradcą zawodowym z możliwością zastosowania narzędzi diagnostycznych (dla skierowanych przez pracodawcę pracowników), w celu określenia celów i działań rozwojowych, w tym w doborze ewentualnych kursów, szkoleń lub studiów.

Telefony kontaktowe do doradców:

WUP w Białymstoku: 85/ 74 97 244
WUP OT Łomża: 86/ 216 23 46
WUP OT Suwałki: 87/ 566 66 01
Zadzwoń

tel.: 85 65x xx xx pokaż
tel.: 85 65x xx xx pokaż
Napisz

Masz pytania?
wypełnij formularz kontaktowy
Wyszukaj

Wyszukaj