Uwaga! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

zamknij
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć (4) - zapytanie ofertowe

2011-09-02


Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Białymstoku, ul. Choroszczańska 31 jako realizator projektu "Badania i rozwój w gospodarce opartej na wiedzy" nr umowy UDA-POKL.04.02.00-00-020/09-00 z dnia 29 czerwca 2010 roku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z przedmiotu "Lider zespołu badawczego i badawczo-rozwojowego" w ramach realizowanych studiów podyplomowych "Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi".

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć (3) - zapytanie ofertowe

2011-09-02


WWyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Białymstoku, ul. Choroszczańska 31 jako realizator projektu "Badania i rozwój w gospodarce opartej na wiedzy" nr umowy UDA-POKL.04.02.00-00-020/09-00 z dnia 29 czerwca 2010 roku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z przedmiotu "Informatyczne narzędzia zarządzania projektami" w ramach realizowanych studiów podyplomowych "Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi".

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć (2) - zapytanie ofertowe

2011-09-02


Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Białymstoku, ul. Choroszczańska 31 jako realizator projektu "Badania i rozwój w gospodarce opartej na wiedzy" nr umowy UDA-POKL.04.02.00-00-020/09-00 z dnia 29 czerwca 2010 roku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z przedmiotu "Etyka w badaniach naukowych i wdrożeniach" w ramach realizowanych studiów podyplomowych "Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi".

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć (1) - zapytanie ofertowe

2011-09-02


Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Białymstoku, ul. Choroszczańska 31 jako realizator projektu "Badania i rozwój w gospodarce opartej na wiedzy" nr umowy UDA-POKL.04.02.00-00-020/09-00 z dnia 29 czerwca 2010 roku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z przedmiotu "Badania naukowe a innowacje i postęp techniczny" w ramach realizowanych studiów podyplomowych "Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi".

Materiały promocyjne - zapytanie ofertowe

2011-08-19


Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku w związku z realizacją projektu: "Organizacja i wdrożenie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie swojej oferty na usługę wykonania i dostawy materiałów promocyjnych.

Rozeznanie rynku na usługę wykonania i dostawy materiałów promocyjnych

2011-08-11


Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku realizująca projekt „Organizacja i wdrożenie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu 2. Infrastruktura sfery B+R, Działania 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałania 2.3.2. Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej, planuje powierzenie usługi wykonania i dostawy materiałów promocyjnych.

strona:
Zadzwoń

tel.: 85 65x xx xx pokaż
tel.: 85 65x xx xx pokaż
Napisz

Masz pytania?
wypełnij formularz kontaktowy
Wyszukaj

Wyszukaj