6. Narzędzia analizy finansowej w arkuszu kalkulacyjnym (28 godz.)

Program szkolenia:

 1. Przegląd i przykłady zastosowania funkcji finansowych do obliczania amortyzacji, bieżącej wartości inwestycji, wartości raty kredytu, odsetek, stopy zwrotu.
 2. Analiza sprawozdań finansowych w arkuszu kalkulacyjnym.
 3. Wyznaczanie trendu i przygotowanie prognozy finansowej.
 4. Budowanie modeli ekonometrycznych: pomiar ryzyka finansowego inwestycji i rentowności papierów wartościowych – przykłady wykorzystania narzędzi szukaj wyniku i Solver.
 5. Analiza statystyczna – przygotowanie listy danych , wykorzystanie funkcji statystycznych do analizy, przykłady zastosowań Analysis ToolPak, przygotowanie rozkładu prawdopodobieństwa, badanie zależności między zbiorami danych.
 6. Wykorzystanie wykresów do analizy finansowej.
 7. Podsumowanie i ocena szkolenia.

Informacje i zapisy:

  Biuro Promocji WSE
  ul. Choroszczańska 31, pok. 14 (Budynek A)
  tel. 85 652 50 94, fax 85 652 50 62
  e-mail: promocja@wse.edu.pl

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia mailem, faxem bądź dostarczenie do Biura Promocji (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00).

Pliki do pobrania:
Realizacja: