Fundusze i projekty Unii Europejskiej

Celem studiów na specjalności „Fundusze i projekty Unii Europejskiej” jest zapoznanie ze źródłami i metodami pozyskiwania środków finansowych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej oraz wykształcenie praktycznych umiejętności dotyczących przygotowania, zarządzania, monitorowania i ewaluacji (oceny) projektów. Wiedza zdobyta na studiach będzie mieć zastosowanie zarówno w prowadzeniu i pozyskiwaniu środków dla własnej działalności gospodarczej, jak i w pracy w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, samorządach terytorialnych, instytucjach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych i w branży edukacyjno-szkoleniowej.

Realizacja: