Nagrody i wyróżnienia

Wyróżnienie
dla Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku
za wieloletnią rzetelną i owocną współpracę,
zaufanie oraz ciepłą atmosferę
naszych kontaktów (2011 r.)

Medal Europejski
dla studiów na kierunku
Stosunki Międzynarodowe (2009 r.)
Medal Europejski
dla studiów na kierunku
Ekonomia (2008 r.)
1. miejsce w Rankingu Newsweek (2008 r.)
- wśród uczelni ekonomicznych woj. podlaskiego
"Pozytywista Roku 2008"


"Jaskółka Rynku Pracy 2008"
"Najlepsza Inwestycja w Człowieka 2008"
Wyróżnienie
za pozytywny wpływ
na rozwój społeczności akademickiej
(New York, 9 października 2007 r.)
Medal "Przyjaciel Instytutu"
przyznany przez Instytut Pracy i Spaw Socjalnych
w podziękowaniu za współpracę,
docenienie roli i znaczenia Instytutu (2003 r.)
Złota Odznaka
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
(2 września 2002 r.)

Podziękowania

DYPLOM
  dla Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku
za wyróżniającą się aranżację stoiska
na Podlaskich Targach Edukacyjnych
"Moja nowa szkoła"
- Białystok, 28 kwietnia 2013 r.
Podziękowania
  dla Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku
za udział w konferencji "Kalejdoskop zawodów"
zorganizowanej przez PUP w Sejnach
w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
- Sejny, 19 - 20 października 2010 r.
Podziękowania
od TVP Białystok
dla Wyższej Szkoły Ekonomicznej
za dotychczasową współpracę
- Białystok, 1 lipca 2010 r.
Podziękowania
od Gazety Współczesnej i Strefy Biznesu
dla J.M. dr Zbigniewa Ejsmonta, prof. WSE,
dr Grażyny Klameckiej-Roszkowskiej
oraz mgr Macieja Muczyńskiego
za wsparcie merytoryczne i ciężką pracę
przy organizacji rankingu "Superfirmy 2010"
- Białystok, czerwiec 2010 r.
Dyplom
za przedstawienie najlepszej oferty edukacyjnej
podczas
VII Prezentacji Edukacyjnej
"Uczelnie w Powiecie"
- 20 marca 2009 r.
Podziękowania
od Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
dla J.M. dr Zbigniewa Ejsmonta, prof. WSE
za wieloletnie wsparcie działań pomocowych
na rzecz osób i rodzin ubogich,
nieporadnych i zagubionych
- Białystok 2009 r.
Podziękowania
od Portalu Rozwoju Regionalnego
dla J.M. dr Zbigniewa Ejsmonta, prof. WSE
za wsparcie merytoryczne i współorganizację
III Białostockiego Konkursu
Wiedzy o Gospodarce i Turystyce
- 16 października 2008 r.
Podziękowania
od Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr
za wkład w realizację Misji
Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr
oraz
partnerską współpracę
- 16 listopada 2007 r.
Podziękowania
dla Pana prof. dr Zbigniewa Ejsmonta,
Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku
za wkład wniesiony
w promowanie przedsiębiorczych postaw
wśród młodzieży ponadgimnazjalnej
regionu białostockiego
- 23 kwietnia 2007 r.
Podziękowania
Rektorowi Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku
za życzliwe wspieranie
i pomoc w realizacji celów statutowych
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
z okazji Jubileuszu 10-lecia działalności
- 27-29 maja 2004 r.
Podziękowania
dla Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku
za współpracę
i wspieranie statutowej działalności ZOSP RP

Realizacja: