Uwaga! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

zamknij

Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie

Opis kierunku

Celem studiów podyplomowych bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i administratora danych osobowych. Udział w studiach pozwoli na zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie bezpiecznego przechowywania, przetwarzania i obiegu informacji.

 

Przygotowanie absolwentów

 

Absolwent kierunku „Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie” zostanie wyposażony w kompleksową wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i administratora danych osobowych. Stanowisko to wymaga wiedzy w następujących aspektach:


 • nowoczesnych metod zarządzania w organizacji (z uwzględnieniem trendów współczesnych
 • zarządzania personelem w kontekście bezpieczeństwa informacji (badania wskazują, że wciąż elementem zagrażającym bezpieczeństwu informacji jest czynnik ludzki);
 • postrzegania informacji we współczesnych organizacjach (traktowania jako istotnego zasobu, czynnika przewagi konkurencyjnej);
 • regulacji bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych (zarówno polskich jak i unijnych);
 • rozwiązań technicznych wspomagających bezpieczeństwo informacji (także bezpieczeństwa tych rozwiązań);
 • zarządzania ryzykiem w procesach pozyskiwania, przetwarzania i zachowania informacji.

 

Program kształcenia i efekty kształcenia zostały zaprojektowane tak, by absolwent potrafił realizować powyższe zadania.

 

 

 • Nowoczesne zarządzanie organizacją
 • Zarządzanie personelem a bezpieczeństwo informacji
 • Informacja i zagrożenia jej bezpieczeństwa we współczesnych organizacjach
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), administrator bezpieczeństwa informacji (ABI)oraz administrator danych osobowych (ADO)- podstawy prawne, uprawnienia, obowiązki, organizacja
 • Regulacje bezpieczeństwa informacji w Polsce i Unii Europejskiej
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji niejawnych (regulacje, wytyczne, organizacja)
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normami serii ISO 27001
 • Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Rozwiązania techniczne wspomagające bezpieczeństwo informacji (Bezpieczeństwo fizyczne informacji)
 • Zarządzanie incydentami zagrożenia bezpieczeństwa informacji oraz działania zabezpieczające dowody
 • Przepisy i procedury w zakresie ścigania przestępstw komputerowych
 • Bezpieczeństwo informacji w systemach informatycznych
 • Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • Bezpieczeństwo informacji w sferze gospodarki i administracji publicznej
 • Zarządzanie ryzykiem w sferze bezpieczeństwa informacji
 • Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych
 • Cyfryzacja administracji a bezpieczeństwo informacji
 • Prawo konsumentów do informacji
 • Zasady i dokumentacja przetwarzania danych osobowychKontakt

Poniedziałek - Piątek: 8:30 -15:30
Zwycięstwa 14/3 - room 29
15-703 Białystok
tel. (85) 652 00 24
608 029 009
e-mail: podyplomowe[at]wse.edu.pl

Ważne informacje:

Ważne informacje:
 • Łączna liczba godzin na studiach  (tryb zaoczny, 2 semestry): 186h
 • Formy zajęć:  wykłady, ćwiczenia (warsztaty) i seminaria
 • Sposób ocenienia wyników nauczania:  zaliczenia z przedmiotów, praca dyplomowa
 • Termin rozpoczęcia zajęć:  październik oraz luty (lub po zebraniu się grupy)
 • Roczne czesne za studia:  3 800 zł + 100 zł wpisowego
 • Roczne czesne za studia ze zniżką:  3 420 zł + 100 zł wpisowego
Zadzwoń

tel.: 85 65x xx xx pokaż
tel.: 85 65x xx xx pokaż
Napisz

Masz pytania?
wypełnij formularz kontaktowy
Wyszukaj

Wyszukaj