Uwaga! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

zamknij

Ekonomika wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i efektywność energetyczna


Opis kierunku

Ekonomika wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i efektywność energetyczna to kierunek łączący zagadnienia ekonomiczne z problematyką wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Jest odpowiedzią na potrzeby rynku i gospodarki dotyczące rozwoju w Polsce energetyki wykorzystującej niekonwencjonalne, odnawialne źródła energii. 

Przygotowanie absolwentów

Absolwent kierunku Ekonomika wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i efektywność energetyczna zostanie wyposażony w kompleksową wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące aspektów organizacyjnych i ekonomicznych wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Oprócz wiedzy na temat specyfiki poszczególnych technologii oze i ekonomiki ich wykorzystywania, absolwencie poznają uwarunkowania prawne, organizacyjne i mechanizmy wsparcia działań w sferze odnawialnych źródeł energii.

Program kształcenia na kierunku został przyporządkowany obszarowi nauk społecznych, Obejmuje on zagadnienia z pogranicza nauk ekonomicznych (dyscypliny ekonomia, nauki o zarządzaniu) i technicznych (energetyki i inżynierii środowiska).

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji doradczych w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem lub planujących inwestycje w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w jednostkach zajmujących się doradztwem w tym zakresie, a także w podmiotach administracji rządowej i samorządowej, na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi. 

Semestr I
Podstawy energetyki elektrycznej i cieplnej (4h)
Polityka energetyczna Polski i Unii Europejskiej (4h)
Podstawy systemów OZE (12h)
Prawne uwarunkowania wykorzystania OZE i efektywności energetycznej (4h)
Technologie oparte na biomasie i ich efektywność (8h)
Budownictwo pasywne i energooszczędne (12h)
Technologie cieplne wykorzystywania energii słonecznej i ich efektywność (8h)
Technologie elektroenergetyczne wykorzystywania energii słonecznej i ich efektywność (12h)
Technologie wykorzystywania energii wiatrowej w instalacjach hybrydowych (8h)
Analiza ekonomiczna przedsięwzięć OZE (12h)

Semestr II
Metodologia audytów efektywności energetycznej (8h)
Energetyka prosumencka (8h)
Energetyka wodna i geotermalna (12h)
Biznes plan przedsięwzięć OZE - podstawy (6h)
Biznes plan przedsięwzięć OZE - studium przypadku(6h)
Uwarunkowania środowiskowe przedsięwzięć OZE (16h)
Zarządzanie procesem inwestycyjnym w obszarze OZE (16h)
Rynek OZE w Polsce i Unii Europejskiej (12h)
Metodologia pisania prac dyplomowych (2h)
Seminarium i prace dyplomowe (6h)

Kontakt

Poniedziałek - Piątek: 8:30 -15:30
Zwycięstwa 14/3 - room 29
15-703 Białystok
tel. (85) 652 00 24
608 029 009
e-mail: podyplomowe[at]wse.edu.pl

Ważne informacje:

photo_akt
Ważne informacje:
  • Łączna liczba godzin na studiach: 184 (tryb zaoczny, 2 semestry)
  • Formy zajęć: zajęcia teoretyczne, praktyczne, seminaria
  • Sposób ocenienia wyników nauczania: zaliczenia z przedmiotów, praca dyplomowa
  • Termin rozpoczęcia zajęć: październik oraz luty (lub po zebraniu się grupy)
  • Roczne czesne za studia: 3 500 zł + 100 zł wpisowego
Zadzwoń

tel.: 85 65x xx xx pokaż
tel.: 85 65x xx xx pokaż
Napisz

Masz pytania?
wypełnij formularz kontaktowy
Wyszukaj

Wyszukaj