Uwaga! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

zamknij

Finanse lokalne i RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
- STUDIA PODYPLOMOWE

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów i cel kształcenia
Studia adresowane są do osób zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego w szczególności realizujących zadania w zakresie finansów i księgowości, planowania finansowego i budżetu, zamówień publicznych, audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w JST. Słuchaczami mogą zostać również osoby pracujące lub zamierzające podjąć pracę w JST lub jednostkach dla których założycielami są JST (jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, instytucje kultury, dyrektorzy szkół samorządowych oraz księgowości w szkołach) i spółkach komunalnych.

Celem studiów jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z finansowymi aspektami funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Zakres tematyczny studiów obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z organizacją procesów zarządzania finansami w JST oraz uwzględnia wiele praktycznych kwestii w zakresie racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, w tym m.in. planowanie finansowe i budżetowe, kontrolę zarządczą, sprawozdawczość budżetową i finansową, praktyczne prowadzenie ewidencji księgowej, dług publiczny oraz nadzór finansowy nad JST.

Przygotowanie absolwentów
Absolwent kierunku Finanse lokalne i rachunkowość budżetowa zostanie wyposażony w kompleksową wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych, . Absolwent po ukończeniu programu otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Przyporządkowanie kierunku studiów do obszaru kształcenia oraz dziedzin i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia
Program kształcenia na kierunku został przyporządkowany obszarowi nauk społecznych. Obejmuje on zagadnienia z dziedziny nauk ekonomicznych (finanse) oraz nauk prawnych (głównie z zakresu finansów publicznych i prawa podatkowego ).
Kontakt

Poniedziałek - Piątek: 8:30 -15:30
Zwycięstwa 14/3 - room 29
15-703 Białystok
tel. (85) 652 00 24
608 029 009
e-mail: podyplomowe[at]wse.edu.pl

Ważne informacje:

Ważne informacje:
  • Łączna liczba godzin na studiach: 200 (tryb zaoczny, 2 semestry) 
  • Formy zajęć:  wykłady, ćwiczenia (warsztaty) i seminaria 
  • Sposób ocenienia wyników nauczania: zaliczenia z przedmiotów, praca dyplomowa
  • Termin rozpoczęcia zajęć: październik oraz luty (lub po zebraniu się grupy)
  • Roczne czesne za studia: 4 200 zł + 100 zł wpisowego
Zadzwoń

tel.: 85 65x xx xx pokaż
tel.: 85 65x xx xx pokaż
Napisz

Masz pytania?
wypełnij formularz kontaktowy
Wyszukaj

Wyszukaj