Uwaga! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

zamknij

Inspektor ochrony danych osobowych
- studia podyplomowe

Dlaczego warto wybrać:

Z dniem 25 maja 2018 r. obowiązkiem Kierownika jednostki organizacyjnej będzie wyznaczenie Inspektora Ochrony danych zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym UE w sprawie ochrony danych osobowych. Delegacja art. 37 ust. 5 [RODO] mówi - Inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, w tym zadań szkoleniowych 
i audytowych. 

W związku z powyższym usprawiedliwionym i w pełni zasadnym ekonomicznie jest kierowanie kandydatów na specjalistyczną edukację formalną tj. podyplomowe studia o interdyscyplinarnym charakterze. Ustawodawca w polskim prawie o szkolnictwie wyższym w art. 2 pkt 10 i art. 4 określa warunki jakie należy spełnić aby uzyskać kwalifikacje w obszarach: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Powyższe efekty można jedynie osiągnąć realizując edukację formalną, która będzie łączyła:
• elementy wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych, 
• informatyki stosowanej, 
• psychologii z elementami pedagogiki i andragogiki,
• zasady zarządzania skomplikowanymi strukturami organizacyjnymi,
• metodologię audytu bezpieczeństwa informacji wg ISO

Certyfikat - dla osób zainteresowanych istnieje możliwość uzyskania certyfikatu Audytora Wewnętrznego SZBI wg normy 27001* wydanego przez firmę TÜV NORD POLSKA. [* Audytor Wewnętrzny SZBI PN-ISO/IEC 27001 (- ISMS -Information Security Management System) – kurs realizowany w trakcie dodatkowego zjazdu oraz opłaty, po zgłoszeniu zapotrzebowania przez osoby zainteresowane]

Obszar studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych Osobowych ” koncentruje się na dwóch zasadniczych elementach zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji:
1. szczegółowe omówienie zmian przepisów prawa ochrony danych osobowych wg nowego RODO stosowanego od 25 maja 2018 r;
2. zdobycie określonych w Rozporządzeniu koniecznych KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ochrony informacji; problematyka bezpieczeństwa informacji i jej roli 
w społeczeństwie informacyjnym jest dla wszystkich użytkowników sieci sprawą oczywistą. Głównym celem studiów jest określenie jakimi metodami, przy użyciu jakich narzędzi i technik osiągnąć po ocenie ryzyka i zagrożeń - zadawalające rezultaty skutecznej ochrony informacji w świetle standardów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Słuchacze poprzez poznawanie literatury specjalistycznej i analizy oraz oceny bieżących przypadków, zapoznani zostaną z praktycznymi zasadami zarządzania systemem bezpieczeństwem informacji w zróżnicowanych strukturach organizacyjnych.

Specjaliści do spraw zabezpieczenia danych osobowych w zasobach manualnych i technicznych są coraz częściej poszukiwani na rynku pracy zarówno w administracji publicznej jak i w przedsiębiorstwach [szczególnie w biznesie operującym danymi osobowymi klientów].


SŁUCHACZE (do kogo adresowane są studia):
Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych za organizację ochrony danych osobowych po nowelizacji Ustawy i RODO 2018, a także innych przepisów związanych [np. Ustawa o Systemie Oświaty, Ustawa SIO, Kodeks Pracy, USP, USTAWA z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci, inne przepisy]. Dodatkowo nowe przepisy Rozporządzenia Krajowe Ramy Interoperacyjności – 2012, określają konieczność podmiotu realizującego zadania publiczne, przeprowadzania corocznych audytów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Oferta edukacyjna skierowana jest do:
• kandydatów na Inspektorów Ochrony Danych Osobowych;
• administratorów zarządzających danymi osobowymi;
• osób wyznaczonych obecnie do wykonywania funkcji ABI; zastępców ABI;
• doradców i konsultantów; audytorów bezpieczeństwa informacji;
• kierowników jednostek organizacyjnych, ich zastępców;
• kierowników komórek organizacyjnych (kadry, płace, działy informatyczne, księgowość);
• kierowników komórek obsługi klientów (pacjentów/ studentów/lokatorów etc.);
• osób realizujących zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych (audytorzy).

Ukończenie studiów pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy umożliwiającej wykonywanie funkcji zarządcy [menedżera] bezpieczeństwem informacji, w obecnym stanie prawnym jako ABI oraz w przyszłym rozwiązaniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a także udzielanie porad oraz konsultacji stronom trzecim.


Opiekun merytoryczny: Jarosław FELIŃSKI 
Kontakt: 602105852; 508608136

Kontakt

Poniedziałek - Piątek: 8:30 -15:30

Zwycięstwa 14/3 - pokój nr 311

15-703 Białystok

tel. (85) 652 00 24, w. 311

608 029 009
e-mail: podyplomowe[at]wse.edu.pl
Ważne informacje:
  • Łączna liczba godzin na studiach:  218 (tryb zaoczny, 2 semestry)
  • Formy zajęć:  wykłady, ćwiczenia (warsztaty) i seminaria 
  • Sposób ocenienia wyników nauczania: zaliczenia z przedmiotów, egzamin dyplomowy
  • Termin rozpoczęcia zajęć:  październik oraz luty (lub po zebraniu się grupy)
  • Roczne czesne za studia: 4 200 zł + 100 zł wpisowego 
Zadzwoń

tel.: 85 65x xx xx pokaż
tel.: 85 65x xx xx pokaż
Napisz

Masz pytania?
wypełnij formularz kontaktowy
Wyszukaj

Wyszukaj