Uwaga! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

zamknij

IT Project Management
- studia podyplomowe

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów i cel kształcenia
Skuteczna realizacja projektów IT zorientowanych na potrzeby klientów lub wewnętrzne potrzeby organizacji wymaga, oprócz wiedzy merytorycznej, wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania. Część menedżerów projektów, posiadających wrodzone zdolności przywódcze, skutecznie zarządza projektami w sposób intuicyjny. Ci, którzy nie urodzili się liderami, mogą się jednak tego nauczyć.
Program studiów IT Project Management pozwala słuchaczom zdobyć kompleksową wiedzę niezbędną do zarządzania projektami, zapoznać się z najlepszymi światowymi praktykami i standardami w obszarze zarządzania projektami IT, a przede wszystkim zdobyć praktyczne umiejętności wykorzystania różnorodnych narzędzi z zakresu zarządzania projektami informatycznymi.
Kształcenie ma profil praktyczny – wykładowcami i trenerami są w dużej mierze praktycy, głównie menedżerowie projektów z firm informatycznych.

Przygotowanie absolwentów

Absolwent kierunku zostanie wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku menedżera projektu w projektach IT.
Absolwent będzie także przygotowany do przystąpienia do egzaminu Professional Scrum Master I / Professional Scrum Product Owner. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie certyfikatu lub przygotowanie pracy dyplomowej.

Przyporządkowanie kierunku studiów do obszaru kształcenia oraz dziedzin i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia
Program kształcenia na kierunku został przyporządkowany obszarowi nauk społecznych. Obejmuje on zagadnienia z dziedziny nauk ekonomicznych (dyscyplina nauki o zarządzaniu) oraz z dziedziny nauk technicznych – dyscyplina informatyka.
Kontakt

Poniedziałek - Piątek: 8:30 -15:30
Zwycięstwa 14/3 - room 29
15-703 Białystok
tel. (85) 652 00 24
608 029 009
e-mail: podyplomowe[at]wse.edu.pl

Ważne informacje:

Ważne informacje:
  • Łączna liczba godzin na studiach: 144 (tryb zaoczny, 2 semestry)
  • Formy zajęć:  wykłady, ćwiczenia (warsztaty) i seminaria 
  • Sposób ocenienia wyników nauczania: zaliczenia z przedmiotów, praca dyplomowa
  • Termin rozpoczęcia zajęć: październik oraz luty (lub po zebraniu się grupy)
  • Roczne czesne za studia: 4 900 zł + 100 zł wpisowego
Zadzwoń

tel.: 85 65x xx xx pokaż
tel.: 85 65x xx xx pokaż
Napisz

Masz pytania?
wypełnij formularz kontaktowy
Wyszukaj

Wyszukaj