Uwaga! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

zamknij

Manager organizacji pozarządowej


Opis kierunku

Organizacje pozarządowe pełnią kluczową rolę w państwie, szczególnie poprzez ich działalność w 35 sferach pożytku publicznego, m.in. takich jak: szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrona i promocja zdrowia, rozwój społeczno-gospodarczy (w tym lokalny i regionalny), pomoc społeczna, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kultura fizyczna i sport, turystyka i krajoznawstwo, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Ze względu na siłę oddziaływania tych podmiotów, wyzwaniem staje się skuteczne zarządzanie nimi. Problemy z którymi zmagają się managerowie organizacji są różnorodne – począwszy od znajomości przepisów i regulacji prawnych, poprzez gospodarowanie ograniczonymi zasobami, skuteczne zarządzanie ludźmi, budowanie partnerstw, konceptualizację i realizację projektów, czy pozyskiwanie funduszy.

W przypadku zarządzania organizacjami pozarządowymi nie zawsze mają zastosowanie metody i koncepcje, które sprawdziły się w przedsiębiorstwach. Organizacje te nie są nastawione na zysk, a to powoduje potrzebę innego spojrzenia na misję, wizję i cele organizacji.

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i wzmocnienie praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku managera organizacji pozarządowej. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwolą podnieść efektywność funkcjonowania organizacji. Zaangażowanie praktyków w roli wykładowców pozwoli zaprezentować Państwu najciekawsze rozwiązania wdrożone w polskich i światowych NGO's. Studia przygotują do skutecznego i nowoczesnego zarządzania personelem, projektami i finansami, w tym pozyskiwania funduszy rządowych i europejskich. Dyskusje prowadzone w trakcie zajęć pozwalają na wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów, które posłużą w dalszej karierze zawodowej.

Kontakt

Poniedziałek - Piątek: 8:30 -15:30
Zwycięstwa 14/3 - room 29
15-703 Białystok
tel. (85) 652 00 24
608 029 009
e-mail: podyplomowe[at]wse.edu.pl
Ważne informacje:
  • Łączna liczba godzin na studiach (tryb zaoczny, 2 semestry): 230 h
  • Formy zajęć: wykłady, ćwiczenia (warsztaty) i seminaria
  • Sposób ocenienia wyników nauczania:  zaliczenia z przedmiotów, praca dyplomowa
  • Termin rozpoczęcia zajęć:  październik oraz luty  (lub po zebraniu się grupy)
  • Roczne czesne za studia:  4 800 zł + 100 zł wpisowego
Zadzwoń

tel.: 85 65x xx xx pokaż
tel.: 85 65x xx xx pokaż
Napisz

Masz pytania?
wypełnij formularz kontaktowy
Wyszukaj

Wyszukaj