Uwaga! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

zamknij

Podyplomowe Studia Doradztwa Podatkowego:
Opis kierunku

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

Studia przygotowują do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o doradztwie podatkowym i wymogami określonymi przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. W trakcie studiów poruszane są zagadnienia stanowiące zakres egzaminu na doradcę podatkowego, zgodnie z aktualną uchwałą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, a także szczegółowo omawiane aktualne przepisy z zakresu materialnego prawa podatkowego.

Studia skierowane są w szczególności osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego, absolwentów studiów z zakresu prawa i administracji, pracowników organów skarbowych, spółek doradztwa skarbowego, Ministerstwa Finansów, samorządowych służb finansowych, samorządowych kolegiów odwoławczych, osób uprawnionych do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, prokuratora, radcy prawnego oraz sędziego; osób posiadających certyfikat księgowy potwierdzający kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo uprawnienia lustracyjne w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego; osób zatrudnionych na stanowisku głównego księgowego oraz skarbnika gminy, a także innych osób pragnących zapoznać się z aktualnymi przepisami podatkowymi.

Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia praktyczne, m.in. prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie pism w sprawach podatkowych czy udział w postępowaniach przed sądem administracyjnym.

 

Cel kształcenia i przygotowanie absolwentów

Absolwent kierunku Podyplomowe studia doradztwa podatkowego zostanie wyposażony w kompleksową wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Absolwent uzyska przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego, w zakresie przewidzianym uchwałą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Absolwent po ukończeniu programu otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Przyporządkowanie kierunku studiów do obszaru kształcenia oraz dziedzin i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia

Program kształcenia na kierunku został przyporządkowany obszarowi nauk społecznych. Obejmuje on zagadnienia z dziedziny nauk ekonomicznych (finanse) oraz nauk prawnych (głównie z zakresu prawa podatkowego). 


Ważne informacje:

Ważne informacje:
  • Łączna liczba godzin na studiach  (tryb zaoczny, 2 semestry): 176h
  • Formy zajęć:  wykłady, ćwiczenia (warsztaty) i seminaria
  • Sposób ocenienia wyników nauczania:  zaliczenia z przedmiotów, praca dyplomowa
  • Termin rozpoczęcia zajęć:  październik oraz luty (lub po zebraniu się grupy)
  • Roczne czesne za studia:  3 800 zł + 100 zł wpisowego
  • Roczne czesne za studia ze zniżką:  3 420 zł + 100 zł wpisowego
Zadzwoń

tel.: 85 65x xx xx pokaż
tel.: 85 65x xx xx pokaż
Napisz

Masz pytania?
wypełnij formularz kontaktowy
Wyszukaj

Wyszukaj