Uwaga! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

zamknij

Podyplomowe Studia Menedzerskie
- studia podyplomowe

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów i cel kształcenia
Nowoczesna, wszechstronnie wykształcona kadra zarządzająca to podstawa sukcesu każdej organizacji. Dlatego też studia kierowane są do menedżerów wszystkich szczebli oraz osób, które w przyszłości planują zajmować te stanowiska. Celem studiów jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych współczesnym menedżerom. 
Dobór przedmiotów do programu proponowanych studiów i sposób ich prowadzenia powoduje, że nie jest wymagane wcześniejsze wykształcenie ekonomiczne. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwolą podnieść efektywność zarządzania zespołem, projektem, działem, firmą, a przede wszystkim rozwinąć osobiste kompetencje w zakresie zarządzania sobą i innymi w trudnych sytuacjach interpersonalnych i podejmowaniu decyzji biznesowych. 
Program studiów kładzie nacisk na wiele praktycznych aspektów funkcjonowania w biznesie. W trakcie zajęć prezentowane są i analizowane liczne przykłady pochodzące z praktyki. Dzięki dużemu udziałowi zajęć o charakterze warsztatowym prowadzonych w małych grupach, słuchacze otrzymają zarówno wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami jak i nabywają umiejętności wykonywania analiz niezbędnych przy tworzeniu planów strategicznych i operacyjnych, opracowywania tych planów, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów oraz posługiwania się wieloma innymi instrumentami potrzebnymi w pracy zespołowej. Dyskusje prowadzone w trakcie zajęć pozwalają na wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów, które później procentują w dalszej karierze zawodowej.

Przygotowanie absolwentów
Absolwent kierunku Podyplomowe studia menedżerskie zostanie wyposażony w kompleksową wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu menedżera. Absolwent będzie potrafił posługiwać się zarówno syntetycznymi narzędziami wspierającymi podejmowanie decyzji strategicznych i operacyjnych, jak również posiądzie umiejętności miękkie dotyczące zarządzania zespołami, poprawnej komunikacji, negocjacji i wielu innych dziedzin wspierających zarządzanie.

Przyporządkowanie kierunku studiów do obszaru kształcenia oraz dziedzin i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia
Program kształcenia na kierunku został przyporządkowany obszarowi nauk społecznych. Obejmuje on zagadnienia z dziedziny nauk ekonomicznych (nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse) oraz nauk prawnych (głównie z zakresu prawa gospodarczego i prawa pracy). 

Ważne informacje:

Ważne informacje:
  • Łączna liczba godzin na studiach:  196 (tryb zaoczny, 2 semestry)
  • Formy zajęć:  wykłady, ćwiczenia (warsztaty) i seminaria 
  • Sposób ocenienia wyników nauczania: zaliczenia z przedmiotów, praca dyplomowa
  • Termin rozpoczęcia zajęć: październik oraz luty (lub po zebraniu się grupy)
  • Roczne czesne za studia: 3 500 zł + 100 zł wpisowego
Zadzwoń

tel.: 85 65x xx xx pokaż
tel.: 85 65x xx xx pokaż
Napisz

Masz pytania?
wypełnij formularz kontaktowy
Wyszukaj

Wyszukaj