Uwaga! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

zamknij

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
- studia podyplomowe

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów i cel kształcenia
Celem studiów jest przedstawienie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej organizowania i prowadzenia całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem systemu rachunkowości. Szczególny nacisk zostanie położony na kształcenie profesjonalnych kadr w zakresie zasad i procedur właściwych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, z uwzględnieniem rozwiązań wykorzystywanych przez małe podmioty gospodarcze.

Program studiów umożliwia zdobycie aktualnej wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Dodatkowo obejmuje zagadnienia prawno-podatkowe i zarządcze oraz pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowej, sporządzania sprawozdań finansowych, wykorzystania informacji z systemu rachunkowości dla potrzeb zarządczych.

Studia przeznaczone są dla kandydatów na samodzielnych księgowych, kadry kierowniczej, analityków finansowych, pracowników biur rachunkowych i innych osób, dla których znajomość zagadnień finansowo-księgowych jest przydatna w wykonywanej pracy, jak i wszystkich innych osób, które chcą w przyszłości zajmować się księgowością, czy też rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Przygotowanie absolwentów
Absolwent studiów podyplomowych Rachunkowość przedsiębiorstw zostanie wyposażony w kompleksową wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w księgowości, czy też prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent po ukończeniu programu otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Przyporządkowanie kierunku studiów do obszaru kształcenia oraz dziedzin i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia
Program kształcenia na kierunku został przyporządkowany obszarowi nauk społecznych. Obejmuje on zagadnienia z dziedziny nauk ekonomicznych (finanse, rachunkowość) oraz nauk prawnych (głównie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej).

Ważne informacje:

Ważne informacje:
  • Łączna liczba godzin na studiach: 220 (tryb zaoczny, 2 semestry)
  • Formy zajęć:  wykłady, ćwiczenia (warsztaty) i seminaria 
  • Sposób ocenienia wyników nauczania: zaliczenia z przedmiotów, praca dyplomowa
  • Termin rozpoczęcia zajęć: październik oraz luty (lub po zebraniu się grupy)
  • Roczne czesne za studia: 4 000 zł + 100 zł wpisowego
Zadzwoń

tel.: 85 65x xx xx pokaż
tel.: 85 65x xx xx pokaż
Napisz

Masz pytania?
wypełnij formularz kontaktowy
Wyszukaj

Wyszukaj