Uwaga! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

zamknij

Zarzadzanie nieruchomosciami:
Opis kierunku

Cel i program studiów


Celem studiów jest rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania nieruchomościami. Zarządzanie nieruchomościami łączy szereg działań interdyscyplinarnych, co stwarza zapotrzebowanie rynku na usługi profesjonalnego zarządcy. Podczas studiów Słuchacze uzyskują wiedzę z zakresu analizy stanu technicznego i kondycji finansowej nieruchomości. Studia wzbogacają również wiedzę odnoszącą się do zagadnień prawnych i budowlanych. Absolwent studiów podyplomowych powinien zdobyć umiejętności umożliwiające sprawne rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z zakresu zarządzania nieruchomościami. Absolwent nabywa wiedzę, która umożliwi mu w przyszłości pracę w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem w zakresie zarządzania nieruchomościami, a także do prowadzenia własnej działalności w tym zakresie. Zdobyta na studiach wiedza określa pewne standardy, które pozwalają lepiej zarządzać powierzonymi nieruchomościami oraz wpływa na wyeliminowanie pewnych zagrożeń związanych z tym segmentem rynku.

I PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA

 • Część ogólna prawa cywilnego (8h)
 • Podstawy prawa rzeczowego (12h)
 • Podstawy prawa zobowiązań (8h)
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego (4h)
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego (4h)
 • Źródła informacji o nieruchomościach (10h)
 • Gospodarka przestrzenna (6h)
 • Gospodarka nieruchomościami (12h)
 • Gospodarska mieszkaniowa i prawo spółdzielcze (10h)
 • Gospodarka rolna, leśna i wodna (4h)
 • Ochrona danych osobowych (2h)
 • Zamówienia publiczne (4h)

II PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ

 • Podstawy ekonomii (6h)
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości (8h)
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji (4h)
 • Elementy finansów i bankowości (6h)
 • Podstawy matematyki finansowej (6h)
 • Elementy analizy finansowo - ekonomicznej (6h)
 • Elementy rachunkowości (4h)
 • Elementy planowania i kalkulacji kosztów (4h)

III PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ

 • Podstawy budownictwa (10h)
 • Przegląd technologii w budownictwie (6h)
 • Proces inwestycyjny w budownictwie (4h)
 • Eksploatacja nieruchomości (6h)
 • Bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji (6h)
 • Przeglądy techniczne i remonty (6h)
 • Podstawy kosztorysowania (4h)

IV ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI 

 • Status prawny zarządcy nieruchomości (4h)
 • Organizacje zawodowe zarządców nieruchomości (2h)
 • Standardy zawodowej i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości (2h)

V ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 • Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami (2h)
 • Umowa o zarządzanie nieruchomością (6h)
 • Plan zarządzania nieruchomością (20h)
 • Procedury w zarządzaniu nieruchomościami (8h)
 • Podatki i opłaty związane z nieruchomościami (4h)
 • Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (20h)
 • Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi (16h)
 • Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi (8h)

VI UMIEJĘTNOŚCI INTERDYSCYPLINARNE 

 • Rzeczoznawstwo majątkowe - wybrane zagadnienia (4h)
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - wybrane zagadnienia(4h)
 • Doradztwo na rynku nieruchomości (4h)
 • Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji (4h)

VII SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN 

Kontakt

Poniedziałek - Piątek: 8:30 -15:30
Zwycięstwa 14/3 - room 29
15-703 Białystok
tel. (85) 652 00 24
608 029 009
e-mail: podyplomowe[at]wse.edu.pl

Ważne informacje:

Ważne informacje:
 • Łączna liczba godzin na studiach  (tryb zaoczny, 2 semestry): 253h
 • Formy zajęć: wykłady, ćwiczenia (warsztaty) i seminaria
 • Sposób ocenienia wyników nauczania: zaliczenia z przedmiotów, praca dyplomowa i egzamin
 • Termin rozpoczęcia zajęć: październik oraz luty (lub po zebraniu się grupy)
 • Roczne czesne za studia: 4 000 zł + 100 zł wpisowego
 • Roczne czesne za studia ze zniżką:  3 600 zł + 100 zł wpisowego
Zadzwoń

tel.: 85 65x xx xx pokaż
tel.: 85 65x xx xx pokaż
Napisz

Masz pytania?
wypełnij formularz kontaktowy
Wyszukaj

Wyszukaj