Uwaga! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

zamknij

ZARZĄDZANIE Podatkami
- studia podyplomowe

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów
Celem studiów podyplomowych jest przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa podatkowego, procedur podatkowych, polityki podatkowej przedsiębiorstwa oraz zasad sprawozdawczości finansowej i zarządczej, wzbogaconej dodatkowo umiejętnościami stosowania oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.
Sprawność w posługiwaniu się normami prawa podatkowego jest podstawą dokonywania prawidłowych rozliczeń podatkowych oraz stanowi niezbędny warunek prowadzenia optymalnej polityki podatkowej przedsiębiorstwa i wykonywania zawodu doradcy podatkowego.
Ponadto przekazana zostanie problematyka z zakresu prawa celnego, zasad międzynarodowego opodatkowania, obowiązującego systemu ubezpieczeń, a także niezbędnych w tym zakresie elementów prawa cywilnego i gospodarczego. Zakres merytoryczny studiów odpowiada wymaganiom stawianym kandydatom na doradcę podatkowego, a studia przygotowują słuchaczy do zdawania egzaminu na doradcę podatkowego.

Cel kształcenia i przygotowanie absolwentów
Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE PODATKAMI są kierowane do kadry menedżerskiej, w szczególności odpowiedzialnej za decyzje finansowe, do księgowych i pracowników biur rachunkowych zajmujących się rozliczeniami podatkowymi, kandydatów na doradców podatkowych, pracowników organów podatkowych oraz do osób zainteresowanych problematyką podatkową.

Przyporządkowanie kierunku studiów do obszaru kształcenia oraz dziedzin i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia
Program kształcenia na kierunku został przyporządkowany obszarowi nauk społecznych. Obejmuje on zagadnienia z dziedziny nauk ekonomicznych (finanse) oraz nauk prawnych (głównie z zakresu prawa podatkowego).

Ważne informacje:

Ważne informacje:
  • Łączna liczba godzin na studiach: 192 (tryb zaoczny, 2 semestry)
  • Formy zajęć:  wykłady, ćwiczenia (warsztaty) i seminaria 
  • Sposób ocenienia wyników nauczania: zaliczenia z przedmiotów, praca dyplomowa
  • Termin rozpoczęcia zajęć: październik oraz luty (lub po zebraniu się grupy)
  • Roczne czesne za studia: 3 800 zł + 100 zł wpisowego
Zadzwoń

tel.: 85 65x xx xx pokaż
tel.: 85 65x xx xx pokaż
Napisz

Masz pytania?
wypełnij formularz kontaktowy
Wyszukaj

Wyszukaj