Uwaga! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

zamknij

Zarzadzanie projektami z funduszy wspolnotowych:
Opis kierunku

Do kogo skierowane są studia?
Studia są adresowane do osób zajmujących się tematyką funduszy unijnych, a przede wszystkim pozyskiwaniem środków z UE, planowaniem i realizacją projektów wspólnotowych. Program studiów skierowany jest zarówno do przedsiębiorców, jak i pracowników małych i średnich firm, kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji administracji rządowej, jednostek budżetowych i komunalnych oraz przedstawicieli pozostałych podmiotów korzystających z funduszy wspólnotowych Słuchaczami mogą być także osoby pragnące nabyć wiedzę z zakresu zarządzania projektami unijnymi.

Cel i program studiów
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do kompleksowego zarządzania projektami zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi standardami oraz wykształcenie w nich praktycznych umiejętności, pozwalających na pozyskiwanie środków z funduszy wspólnotowych, jak również stosowanie narzędzi i metod zarządzania projektami UE.

 • Instytucjonalno-prawny system polityki wspólnotowej Unii Europejskiej (10h)
 • Wspólnotowa polityka regionalna (6h)
 • System instytucjonalny zarządzania projektami w Unii Europejskiej (10h)
 • Prawne uwarunkowania realizacji projektów europejskich (4h)
 • Zasady zarządzania projektami (6h)
 • Rodzaje projektów i programów europejskich (6h)
 • Rozpoczęcie i planowanie projektu europejskiego (8h)
 • Dobór i kierowanie zespołem projektowym (10h)
 • Metodyka zarządzania projektem europejskim (12h)
 • Metodologia i harmonogram prac w projekcie (8h)
 • Ocena rachunku efektywności projektów europejskich (6h)
 • Zasady kwalifikowania wydatków i rozliczania projektów unijnych (12h)
 • Kontrola i audyt projektów unijnych (10h)
 • Monitoring, ewaluacja w projektach unijnych (10h)
 • Promocja projektu (6h)
 • Zamknięcie projektu (4h)
 • Zamówienia publiczne a fundusze wspólnotowe (10h)
 • Zarządzanie projektami w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (14h)
 • Zarządzanie projektami w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (10h)

Analiza przypadku:

 • Przygotowanie i realizacja projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 (10h)
 • Zasady sporządzania biznes planu (Regionalny Program Operacyjny) (10h)
 • Wytyczne dla sporządzania studium wykonalności (Regionalny Program Operacyjny) (10h)
 • Zasady i procedury sporządzania wniosków dla przedsiębiorstw (Regionalny Program Operacyjny) (6h)
 • Projekty systemowe w okresie 2007-2013 (6h)
 • Zarządzanie projektami publicznymi (6h)
 • Międzynarodowe programy edukacyjne (4h)
 • Przygotowanie i realizacja projektów edukacyjnych (6h)

Kontakt

Poniedziałek - Piątek: 8:30 -15:30
Zwycięstwa 14/3 - room 29
15-703 Białystok
tel. (85) 652 00 24
608 029 009
e-mail: podyplomowe[at]wse.edu.pl

Ważne informacje:

Ważne informacje:
 • Łączna liczba godzin na studiach  (tryb zaoczny, 2 semestry): 220h
 • Formy zajęć:  wykłady, ćwiczenia (warsztaty) i seminaria
 • Sposób ocenienia wyników nauczania:  zaliczenia z przedmiotów, praca dyplomowa
 • Termin rozpoczęcia zajęć:  październik oraz luty (lub po zebraniu się grupy)
 • Roczne czesne za studia:  3 600 zł + 100 zł wpisowego
 • Roczne czesne za studia ze zniżką: 3 240 zł + 100 zł wpisowego
Zadzwoń

tel.: 85 65x xx xx pokaż
tel.: 85 65x xx xx pokaż
Napisz

Masz pytania?
wypełnij formularz kontaktowy
Wyszukaj

Wyszukaj