Uwaga! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

zamknij

Historia i Zbiory

Biblioteka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku powstała w lutym 1996 roku wraz z powstaniem Uczelni. Początkowo mieściła się w wynajmowanym lokalu przy ul. Zwycięstwa 8, by w październiku 1996 r. uzyskać samodzielne pomieszczenia we własnym budynku uczelni przy ul. Zwycięstwa 14/3. Na początku roku 2003 nastąpiła kolejna przeprowadzka do siedziby przy ul. Zwycięstwa 10. Wpłynęło to na poprawę jakości obsługi czytelników a zbiorom, których liczba systematycznie wzrasta, zapewniło niezbędną powierzchnię magazynową. Obecnie, po kolejnej przeprowadzce w roku 2012, Biblioteka funkcjonuje w budynku Uczelni przy ul. Zwycięstwa 14/3.


Biblioteka WSE w Białymstoku jest specjalistyczną biblioteką naukową, posiadającą bogaty i pieczołowicie gromadzony księgozbiór. Stan zbiorów zainwentaryzowanych wynosi ok. 33.000 wol./jedn..


Swoje funkcjonowanie w 1996 r. Biblioteka WSE rozpoczęła praktycznie z zerowym stanem zbiorów, rozpoczynając gromadzenie od zakupów książek nowych. Od początku przyjęto politykę konsekwentnego gromadzenia kolekcji zbiorów aktualnych i adekwatnych do profilu kształcenia w uczelni. Profil zbiorów jest zgodny z procesem dydaktycznym i kierunkiem prac naukowo-badawczych prowadzonych w Uczelni. Są to publikacje głównie z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych (makro i mikroekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, stosunki międzynarodowe, geografia gospodarcza, ubezpieczenia, socjologia, psychologia, prawo, historia gospodarcza, rynek pracy, zatrudnienie, edukacja, polityka społeczna, bezpieczeństwo i higiena pracy).


W celu pozyskania zbiorów niskonakładowych Biblioteka współpracuje z 35 bibliotekami (w większości wyższych szkół państwowych i niepaństwowych) i innymi instytucjami w kraju, prowadząc wymianę międzybiblioteczną.


W Bibliotece dostępne są ponadto wydawnictwa periodyczne (czasopisma i gazety). Liczba wszystkich posiadanych tytułów czasopism wynosi 53, w tym 16 w prenumeracie bieżącej.


Do dyspozycji pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów Biblioteka oferuje także zbiory specjalne: mapy, plany, audiobooki, wydawnictwa multimedialne. Biblioteka dąży do zapewnienia użytkownikom jak największego dostępu do naukowych zbiorów cyfrowych, w tym do wielodziedzinowych baz danych licencjonowanych i ogólnodostępnych. Nasz księgozbiór oraz zasoby elektroniczne sukcesywnie się powiększają.


Zadzwoń

tel.: 85 65x xx xx pokaż
tel.: 85 65x xx xx pokaż
Napisz

Masz pytania?
wypełnij formularz kontaktowy
Wyszukaj

Wyszukaj