Uwaga! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

zamknij

Historia i Zbiory

Biblioteka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku powstała w lutym 1996 roku wraz z powstaniem Uczelni. Początkowo mieściła się w wynajmowanym lokalu przy ul. Zwycięstwa 8, by w październiku 1996 r. uzyskać samodzielne pomieszczenia we własnym budynku uczelni przy ul. Zwycięstwa 14/3. Na początku roku 2003 nastąpiła kolejna przeprowadzka do siedziby przy ul. Choroszczańskiej 33 (dawniej ul. Zwycięstwa 10). Wpłynęło to na poprawę jakości obsługi czytelników a zbiorom, których liczba systematycznie wzrasta, zapewniło niezbędną powierzchnię magazynową. Obecnie, po kolejnej przeprowadzce w roku 2012, Biblioteka funkcjonuje w budynku Uczelni przy ul. Zwycięstwa 14/3.

Biblioteka WSE w Białymstoku jest specjalistyczną biblioteką naukową, posiadającą bogaty i pieczołowicie gromadzony księgozbiór. Stan zbiorów zainwentaryzowanych wynosi ok. 33.000 wol./jedn..

Swoje funkcjonowanie w 1996 r. Biblioteka WSE rozpoczęła praktycznie z zerowym stanem zbiorów, rozpoczynając gromadzenie od zakupów książek nowych. Od początku przyjęto politykę konsekwentnego gromadzenia kolekcji zbiorów cennych, aktualnych i adekwatnych do profilu kształcenia w uczelni. Profil zbiorów jest zgodny z procesem dydaktycznym i kierunkiem prac naukowo-badawczych prowadzonych w Uczelni. Są to publikacje głównie z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych (makro- i mikroekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, stosunki międzynarodowe, geografia gospodarcza, ubezpieczenia, socjologia, psychologia, prawo, historia gospodarcza, rynek pracy, zatrudnienie, edukacja, polityka społeczna, bezpieczeństwo i higiena pracy ).

W celu pozyskania zbiorów niskonakładowych Biblioteka współpracuje z 40 bibliotekami (w większości wyższych szkół państwowych i niepaństwowych) i innymi instytucjami w kraju, prowadząc wymianę międzybiblioteczną.

Tym, co wyróżnia Bibliotekę WSE w Białymstoku, spośród innych bibliotek ekonomicznych, są także bardzo bogate zbiory statystyczne, m.in.: publikacje z Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2002 r., oraz Powszechnego Spisu Rolnego w 1996 r., duży zbiór roczników statystycznych ogólnych Polski, poszczególnych województw oraz dziedzinowych, a także zbiory regionalne. Dotyczą one zagadnień społeczno-gospodarczych Polski Wschodniej, tj.: województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Biblioteka, oprócz gromadzenia tych zbiorów, także opracowuje je tworząc na bieżąco i retrospektywnie (od roku 1990 i niektóre wcześniejsze treści ogólnej także) komputerową bazę bibliograficzną.

W Bibliotece dostępne są ponadto wydawnictwa periodyczne (czasopisma i gazety). Liczba wszystkich posiadanych tytułów czasopism na koniec 2021 r. wyniosła 223, w tym 16 w prenumeracie bieżącej. Większość czasopism Biblioteka WSE posiada w kumulacjach 6-12 letnich, ale są też większe, np.: Przegląd Geograficzny – 41 lat, Sprawy Mieszkaniowe – 41 lat, Polityka Społeczna – 31 lata, Ekonomista – 23 lata, Gospodarka Narodowa – 17 lat, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa – 17 lat, Sprawy Międzynarodowe – 19 lat i inne.

Do dyspozycji pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów Biblioteka oferuje także zbiory specjalne: mapy, plany, audiobooki, wydawnictwa multimedialne. Biblioteka dąży do zapewnienia użytkownikom jak największego dostępu do naukowych zbiorów cyfrowych. Nasz księgozbiór oraz zasoby elektroniczne sukcesywnie się powiększają. 


Zadzwoń

tel.: 85 65x xx xx pokaż
tel.: 85 65x xx xx pokaż
Napisz

Masz pytania?
wypełnij formularz kontaktowy
Wyszukaj

Wyszukaj