Uwaga! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

zamknij

oD redakcji

Uprzejmie informujemy, że w 2017 roku wznowiono wydawanie czasopisma Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku pod nazwą "Equilibrium. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku". ISSN 2545-1995. Czasopismo jest wydawane w formie elektronicznej. Czasopismo jest półrocznikiem o profilu ogólnoekonomicznym. Jego celem jest dokumentowanie dorobku naukowego (metodologicznego, przeglądowego i empirycznego) z szeroko rozumianej problematyki nauk ekonomicznych.


"Equilibrium" w tłumaczeniu na język polski oznacza "równowaga", zatem pismo publikuje teksty związane z:
- metodologią badań ekonomicznych i społecznych;
- teorią i praktyką ekonomii, organizacji i zarządzania, finansów i rachunkowości, polityki gospodarczej, społecznej i regionalnej;
- ekonomią i polityką ochrony środowiska, równowagą w gospodarowaniu zasobami naturalnymi, gospodarką przestrzenną, ochroną i kształtowaniem krajobrazu.

Teksty o objętości ok. 0,5 arkusza wydawniczego należy odsyłać do redakcji w wersji elektronicznej. Szczegółowe wytyczne wraz z szablonem artykułu znajdują się w plikach po pobrania. Po wstępnej ocenie formalnej i merytorycznej teksty będą przesyłane do dwóch niezależnych recenzentów, przy czym autor nie będzie znał tożsamości recenzenta i odwrotnie. Po recenzji zakończonej jednoznaczną konkluzją, komitet redakcyjny zdecyduje o przyjęciu do publikacji. Proces związany z akceptacją tekstu do druku nie powinien przekroczyć trzech miesięcy od otrzymania tekstu przez redakcję. 

Czasopismo to jest obecnie ujęte na listach czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki - ma 20 pkt. Teksty do numeru 1 w 2022 roku należy nadsyłać do 15 stycznia 2022 roku, do numeru 2 w 2022 roku do 15 czerwca do redakcji w wersji elektronicznej na adres: redakcja@wse.edu.pl, a później do kolejnych numerów w trybie ciągłym.

Proszę też o rozpowszechnienie informacji o możliwości publikowania w "Equilibrium" wśród wszystkich osób, które mogą być zainteresowane. 

Zapraszamy wszystkich pracowników naukowych, doktorantów i studentów do publikowania na lamach "Equilibrium. Zeszyty Naukowe WSE"

Redaktor naczelny: dr Andrzej Dzun
Zastępca redaktora naczelnego: prof. dr hab. Elżbieta Karska
Sekretarz redakcji: dr Dorota Hałaburda


RADA NAUKOWA

Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki - Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Prof. dr hab. Boris Burkinski - Akademia Nauk Ukrainy w Odessie

Prof. dr hab. Karol Karski - Uniwersytet Warszawski

Prof. Oleg Kuzmin - Uniwersytet Państwowy Politechnika Lwowska

Prof. dr Vakhtang Maisaia - Caucasus International University in Georgia

Prof. dr hab. Zbigniew Makieła - Uniwersytet Jagielloński

Dr Bogumiła Powichrowska - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

Prof. dr hab. Irina Storonyanska - Instytut Badań Regionalnych, Akademia Nauk Ukrainy

Prof. dr hab. Henryk Wnorowski - Uniwersytet w Białymstoku

Prof. Galina Shamonina - Varna Free University

Szczegółowe
Informacje

Kontakt:

  Adres redakcji:

  Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
  ul. Zwycięstwa 14/3
  15-703 Białystok
  tel./fax (85) 652 00 24
  e-mail: redakcja[at]wse.edu.pl


Zadzwoń

tel.: 85 65x xx xx pokaż
tel.: 85 65x xx xx pokaż
Napisz

Masz pytania?
wypełnij formularz kontaktowy
Wyszukaj

Wyszukaj