Uwaga! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

zamknij

WSE DOSTĘPNA

baner_wse_d

Projekt  „WSE Dostępna” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkól wyższych.


Celem głównym projektu jest przeprowadzenie w uczelni zmian organizacyjnych oraz podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności, poprawa dostępności komunikacyjnej i architektonicznej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur  kształcenia a także wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami.

 

Bezpośrednią grupą docelową w projekcie są Uczelnia - WSE w Białymstoku, studenci  oraz kadra uczelni.

Zaplanowano 6 zadań do zrealizowania w projekcie:

  • struktura organizacyjna,
  • architektura,
  • technologie wspierające,
  • procedury,
  • rodzaje wsparcia edukacyjnego,
  • szkolenia wspomagające świadomość niepełnosprawności.

 Działania realizowane w projekcie  będą prowadzić do osiągnięcia przez WSE modelu uczelni dostępnej (w dwóch etapach: I - model MINI, II – model MIDI).


Projekt  realizowany jest przez Wyższą Szkołę w Białymstoku

Okres realizacji projektu  od: 2021-01-01 do: 2023-09-30

Dofinansowanie projektu z UE  3 472 866, 31 zł
Całkowity koszt realizacji projektu 3 572 348,50 zł

Kontakt:
Biuro ds. osób z niepełnosprawnościami

Pełnomocnik Rektora WSE  ds. osób z niepełnosprawnościami
mgr Marlena Łukaszewicz
e-mail: uczelnia_dostepna[at]wse.edu.pl
tel.  608 029 009


Zadzwoń

tel.: 85 65x xx xx pokaż
tel.: 85 65x xx xx pokaż
Napisz

Masz pytania?
wypełnij formularz kontaktowy
Wyszukaj

Wyszukaj