Uwaga! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jak najlepszych doznań przy przeglądaniu. Zapisywanie tych plików można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zostaliście ostrzeżeni.

zamknij

Badania i rozwój w gospodarce opartej na wiedzy

- projekt wspołfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego       

  Termin realizacji: kwiecień 2010 - lipiec 2013
  Nr umowy: UDA-POKL.04.02.00-00-020/09-00


  Strona Projektu: www.bir-gow.plCelem głównym jest wzrost zdolności pracowników sektora B+R do zarządzania projektami badawczymi i pracami rozwojowymi oraz wzrost zakresu upowszechniania rezultatów badań i współpracy naukowców z przedsiębiorcami.

 

Grupą docelową projektu są pracownicy jednostek naukowych reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny nauki z całego kraju, w tym pracownicy:

 • szkół wyższych,
 • placówek PAN,
 • jednostek badawczo-rozwojowych oraz organizacyjnych posiadających status jednostek badawczo-rozwojowej,
 • Polskiej Akademii Umiejętności,
 • podmiotów działających na rzecz nauki.

 

W ramach projektu zaplanowano realizację:

 • trzech edycji studiów podyplomowych Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Program studiów obejmie 3 bloki:
  • Metodyczny – doskonalący warsztat naukowa oraz systematyzujący wiedzę w zakresie metodologii badań nauk. i prac rozwojowych.
  • Zarządzanie projektami - wskazujący możliwości finansowania projektów oraz rozwój umiejętności skutecznego opracowywania i realizacji badań nauk. i prac rozwojowych.
  • Komercjalizacja rezultatów badań, wskazujący na możliwości i problemy wynikające z upowszechniania rezultatów badań nauk. i prac rozwojowych w gospodarce, zwiększenie orientacji badań nauk. i prac rozwojowych na praktykę.
 • dwóch rodzajów warsztatów:
  • Identyfikacja kierunków rozwoju nauki (3 gr. x 12 os.), prowadzone przez naukowców; program dotyczyć będzie m.in. korzystania z własnej wiedzy, prognozowania rozwoju wiedzy, poszukiwania nowych obszarów badawczych na granicy dyscyplin nauki oraz komercjalizacji wyników badań do gospodarki, w tym: ochrona i wycena własności intelektualnej, transfer technologii, komunikacja i negocjacje z przedsiębiorcami.
  • Identyfikacja potrzeb gospodarki (3 gr. x 12 os.); prowadzone przez specjalistów praktyków z przedsiębiorstw wiodących we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania (opartych na wiedzy), nowych technologii; beneficjenci zdobędą wiedzą o realnych problemach przedsiębiorstw, pozwoli to dostosować ich prace naukowo-badawcze do rzeczywistych potrzeb.
 • staży w przedsiębiorstwach (60 trzymiesięcznych staży dla pracowników jedn. naukowo-badawczych). Odbędą się one w przedsiębiorstwach zainteresowanych współpracą z sektorem B+R, w których stosuje się nowoczesne metody zarządz., o wysokim poziomie innowacyjności i konkurencyjności, transferu informacji, wiedzy i technologii.

Zadzwoń

tel.: 85 65x xx xx pokaż
tel.: 85 65x xx xx pokaż
Napisz

Masz pytania?
wypełnij formularz kontaktowy
Wyszukaj

Wyszukaj